Generalforsamling 29. marts 2011

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.15 på Trafikmuseet i Hørve.

Der foreligger følgende dagsorden jfr. vedtægterne:

1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning
3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4.    Indkomne forslag
5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer
6.    Valg af suppleanter til bestyrelsen
7.    Valg af revisorer og revisorsuppleant
8.    Kontingent
9.    Eventuelt

Efter generalforsamlingen har vi som sædvanligt et arrangement, hvortil alle er velkomne. Aftenens emne:

Kampen for Vestbanens overlevelse

Se mere herom under anden nyhed.

Tilbage