Postvognen HTJ Pbh 70 er sendt til ophugning

Postvognen HTJ Pbh 70 blev i 1980’erne brugt til postbefordring på Høng-Tølløse banen.

I 1991 kom den til Kulturtoget i Holbæk, hvor den gungerede som kontor. Da dette projekt stoppede, blev vognen udlånt til Odsherreds Trafikmuseum i Hørve fra 1996.

Vognen blev i et par år anvendt som en udvidelse af museet, men den blev desværre også udsat for hærværk, og museets effekter i vognen led overlast.

Gennem flere år har Trafikmuseets bestyrelse søgt at få vognen bevaret bl.a. hos flere jernbaneklubber og Andelslandsbyen Nyvang. Desværre ønskede ingen at overtage vognen.

Regionstog har i foråret 2011 valgt at udrangere og ophugge et antal udtjente tjenestevogne.

Postvognen er kommet med i Regionstog’s oprydningsplan, og den solgt til ophugning hos Stena Jern og Metal på Køge Havn.

Den 27. april har vognen forladt Hørve ad landevejen efter at være læsset på en blokvogn af 2 store kraner.

Tilbage