Trafikmuseet.dk

Generalforsamling tirsdag den 27. marts 2012

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19.15 på Trafikmuseet i Hørve.

 

Der foreligger følgende dagsorden jfr. vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
8. Kontingent
9. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen har vi som sædvanligt et arrangement, hvortil alle er velkomne. Aftenens emne:

 

Broerne over og under Odsherredsbanen for rute 21

 

Se mere herom under anden nyhed.

Tilbage