Trafikmuseet.dk

Generalforsamling onsdag den 20. marts 2013, kl. 19.15

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 20. marts 2012 kl. 19.15 på Trafikmuseet i Hørve.

Der foreligger følgende dagsorden jfr. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag. 
    Eventuelle forslag skal være formanden i hænde
    senest den 14. marts 2013 (fborg@andersen.mail.dk)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er Flemming Andersen, Torkild Jensen og Ralph Dyssov. 
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
    På valg er Carsten Nielsen og Per D. Andersen. 
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
    På valg er Tage Nielsen, Jens Bemberg og Bent Sørensen.
8. Kontingent
9. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen har vi som sædvanligt et arrangement, hvortil alle er velkomne. Aftenens emne:

 

"Nede i kælderen - og oppe på loftet ..."

 

Se mere herom under anden nyhed.

Tilbage