Støtteforeningen bag Trafikmuseet

Støtteforeningen for Odsherreds Trafikmuseum blev stiftet den 29. oktober 1991. Snart efter var bestyrelsen i gang med at samle ting ind til museet med henblik på at åbne museet i maj 1992.

Alt arbejde i forbindelse med museets etablering og museets drift i øvrigt er udført/udføres på frivillig, ulønnet basis af en række af støtteforeningens medlemmer.

Støtteforeningen optager gerne nye medlemmer, og kontingentet er for 2019 kun kr. 70,- for alm. medlemmer, mens erhvervsmedlemskaber koster 150,- kr.

Et medlemskab giver gratis adgang til museet samt normalt to kulturhistoriske trafikaftener dels om efteråret dels i forbindelse med generalforsamlingen, der afholdes i marts eller april måned.